Kommende møder

 

Generalforsamling og møde i Selskabet for Analytisk Kemi onsdag den 27. oktober 2020 kl. 16:00-20
R645 (Opgang 8, 6. sal), PLEN, KU,
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Link til indkaldelse (udsendt på mail til medlemmer af SAK d. 11/10): http://analytiskkemi.dk/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Generalforsamling-indkaldelse-2021.pdf

Abstracts for møde kl 16-18 – åbent for alle / Open meeting for all, abstracts:

Fortid og fremtid i Grønlands miljø/ The past and future of Greenland Environment

Note: Lectures will be held in English, translation of the abstracts below follows

Hvad kan iskerne boringer fra Grønlands indlandsis fortælle om fortidens klima? Ved  Helle Astrid Kjær, NBI KU

Analyser af iskerner fra Grønland gemmer på oplysninger om hele jordens klima. Iskerner smeltes langsomt og ved continous flow analysis (CFA) af smelte vandet kan aerosoler i de forskellige islag bestemmes. De kan afsløre anthropocen forurening, informere om klimaet da vikingerne sejlede og klimaforandringer helt tilbage til sidste mellemistid. Hvordan kan data fra iskernerne tolkes, Hvad viser de om fortidens atmosfære og klima og hvad kan vi lære af fortidens klima?

Hvordan er udviklingen af miljøfremmede stoffer i de arktiske pattedyr? Ved Rune Dietz, ECOScience, AU

Danmark deltager i det arktiske moniteringsprogram (AMAP) og  har indsamlet prøver fra især marine pattedyr til at se på koncentrationer af PCB, PBDE’er og kviksølv i den arktiske fødekæde i mange år. Hvordan ser tendenserne ud, er alle tiltagene i Stockholm konventionen og havkonventionerne ved at kunne ses på Grønland, og hvad er næste trin i forskningen i arktiske pattedyr?

Hvad viser målingerne af luftforurening på Station Nord om nutidens klima og luftforurening? Ved Rossana Bossi, Environmental Science, AU

Oprettelsen af Villlum Research Station i 2014 ved den militære udpost Station Nord giver mulighed for at lave målinger af nutidens klima og luftforurening, men hvilke udfordringer giver det for valg af analysemetoder for luftforeurenings overvågning og indsamling til analyse for organiske kontaminanter, og hvilke resultater tegner sig for den nutidige forurening med klorerede, bromerede og fluorerede forbindelser i den arktiske luft?

Er der en kviksølv bombe under indlandsisen? Ved Christian Juncher ECOscience, AU

Hawkings et al udgav i sommeren 2021 en artikel (Large subglacial source of mercury from the southwestern margin of the Greenland Ice Sheet, https://doi.org/10.1038/s41561-021-00753-w,som peger på hidtil uopdagedehøje koncentrationer af kviksølv (~20 pM = 4 ng/l uorganisk kviksølv i fjorden og op til 500-1500 pM opløst Hg i gletcher og flodvand) med store implikationer for det arktiske økosystem i området, og peger på at udstrømningen fra Kangerlussuag står for ~10% af kviksølv globalt fra floder. I sommer og efterår har GEUS, KU og AU taget nye prøver fra samme område for at se om det nu også kan være rigtigt at vi har overset dette i de sidste 20+ år.

Norwegian Environmental Chemistry Symposium NECS 2022

 

Afholdes af det Norske “selskab for analytisk kemi” 31 januar – 2 februar 2022

Call for abstracts (http://analytiskkemi.dk/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/NECS2022-Flyer-final-version.pdf), yderligere information og registrering inden 3. januar på www.envirochem.no