Afholdte møder

Aktiviteter 2022

Se kommende møder…

Aktiviteter 2021

Hvad kan Eurachem bidrage med til analytisk kemi i Danmark?

Temamøde d. 3. December 2021 kl 13-16, R645 (opgang 8, 6.sal), PLEN KU, Thorvanldsensvej 40, Frederiksberg C

Alle er velkomne til at overvære mødet, også selv om man (endnu) ikke er medlem af  SAK.
The meeting about Eurachem will be in mixed English and Danish (with a summary in English)

Man kan deltage fysisk i mødet på KU Campus Frederiksberg eller online via Zoom.

Mødedokument på dansk: http://analytiskkemi.dk/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/EurachemDK_Mode031221_Program.pdf

Meeting document in English: http://analytiskkemi.dk/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/EurachemDK_Meeting031221_ProgramEng.pdf

——————————————————————————————————————
Program  
13.00 – 13.15  Welcome    Bo Svensmark, SAK  Leif Madsen, Eurolab Denmark    

13.15 – 13.20  Background for the event (Danish w. English summary)    Lorens Sibbesen, Eurachem representative  

13.20 – 13.50  What is Eurachem?    Vicki Barwick, LGC, UK (Eurachem chair)  

13.50 – 14.00  Q&A  14.00 – 14.30  Benefits of a Eurachem network in Danmark – up to now and in the future  (Danish w. English summary)  Lorens Sibbesen, Eurachem representative  

14.30 – 14.45  Break  

14.45 – 15.15  Conformity Assessment based on analytical results      ‐ a brief presentation of one of the many Eurachem guidelines  Bertil Magnusson, Trollboken, Sverige (previous Eurachem Chair)  

15.15 – 15.30  Q&A  

15.30 – 16.00  Future/perspectives for a possible Eurachem Network im Denmark    Diskussion 

——————————————————————————————————————


Join Zoom Meeting: Meeting ID: 431 426 1999 Passcode: Eurachem
https://ucph-ku.zoom.us/j/4314261999?pwd=WU9HbnhiT0s5LzFPWmJIN3NwWEtKQT09

Generalforsamling og møde i Selskabet for Analytisk Kemi onsdag den 27. oktober 2021 kl. 16:00-20
R645 (Opgang 8, 6. sal), PLEN, KU,
Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Link til indkaldelse (udsendt på mail til medlemmer af SAK d. 11/10): http://analytiskkemi.dk/wordpress/wp-content/uploads/2021/10/Generalforsamling-indkaldelse-2021.pdf

Abstracts for møde kl 16-18 – åbent for alle / Open meeting for all, abstracts:

Fortid og fremtid i Grønlands miljø/ The past and future of Greenland Environment 

Note: Lectures will be held in English, translation of the abstracts below follows

What information does ice-cores drilled from Greenlandic ice sheet hold about the prehistoric climate? /Hvad kan iskerne boringer fra Grønlands indlandsis fortælle om fortidens klima? Ved  Helle Astrid Kjær, NBI KU

Analyser af iskerner fra Grønland gemmer på oplysninger om hele jordens klima. Iskerner smeltes langsomt og ved continous flow analysis (CFA) af smelte vandet kan aerosoler i de forskellige islag bestemmes. De kan afsløre anthropocen forurening, informere om klimaet da vikingerne sejlede og klimaforandringer helt tilbage til sidste mellemistid. Hvordan kan data fra iskernerne tolkes, Hvad viser de om fortidens atmosfære og klima og hvad kan vi lære af fortidens klima?

What are the development of hazardous substances in the arctic mammals?/ Hvordan er udviklingen af miljøfremmede stoffer i de arktiske pattedyr? Ved Rune Dietz, ECOScience, AU

Danmark deltager i det arktiske moniteringsprogram (AMAP) og  har indsamlet prøver fra især marine pattedyr til at se på koncentrationer af PCB, PBDE’er og kviksølv i den arktiske fødekæde i mange år. Hvordan ser tendenserne ud, er alle tiltagene i Stockholm konventionen og havkonventionerne ved at kunne ses på Grønland, og hvad er næste trin i forskningen i arktiske pattedyr?

What does measurements of airpolution at station North show about current climate and air polution?/ Hvad viser målingerne af luftforurening på Station Nord om nutidens klima og luftforurening? Ved Rossana Bossi, Environmental Science, AU

Oprettelsen af Villlum Research Station i 2014 ved den militære udpost Station Nord giver mulighed for at lave målinger af nutidens klima og luftforurening, men hvilke udfordringer giver det for valg af analysemetoder for luftforeurenings overvågning og indsamling til analyse for organiske kontaminanter, og hvilke resultater tegner sig for den nutidige forurening med klorerede, bromerede og fluorerede forbindelser i den arktiske luft?

Are there a mercury bomb hidden under the ice sheet?/ Er der en kviksølv bombe under indlandsisen? Ved Christian Juncher ECOscience, AU

Hawkings et al udgav i sommeren 2021 en artikel (Large subglacial source of mercury from the southwestern margin of the Greenland Ice Sheet, https://doi.org/10.1038/s41561-021-00753-w,som peger på hidtil uopdagedehøje koncentrationer af kviksølv (~20 pM = 4 ng/l uorganisk kviksølv i fjorden og op til 500-1500 pM opløst Hg i gletcher og flodvand) med store implikationer for det arktiske økosystem i området, og peger på at udstrømningen fra Kangerlussuag står for ~10% af kviksølv globalt fra floder. I sommer og efterår har GEUS, KU og AU taget nye prøver fra samme område for at se om det nu også kan være rigtigt at vi har overset dette i de sidste 20+ år.

Kemisk forenings årsmøde 23/8

Session afholdt af SAK I auditorium 6 https://www.chemsoc.dk/News/Årsmøde%20%20-%20%20Annual%20meeting/

SIFT-MS analysis in a minute (30 min)
Allan Ohlsson, MSCi aps

Extensions to the Theory of Sampling: The Extended Gy’s Formula and the segregation paradox (60 min)

Bo Svensmark, KU

Prediction/simulation of chromatography (Zoom meeting 8/3-2021)

Zoom web-møde d. 8/3-2021 kl 16 – 18 (OBS: Zoom mødet åbnes en halv time før så man kan checke sin opsætning og evt. interagere socialt)

Invitation (also in English): Møde om Simulering af kromatografi

Topic: SAK meeting on Estimation and Simulation of Chromatography

Time: Mar 8, 2021 03:30 PM Paris
Join Zoom Meeting https://ucph-ku.zoom.us/j/61961477633?pwd=cjdIVjJWSzBTUGVsLzBDZkxHSHB2UT09

Meeting ID: 619 6147 7633 Passcode: 006568

 

Aktivitet i 2020

Online generalforsamling 28/10-2020 kl 16

Indkaldt pr. mail til medlemmer i SAK d.12/10. Kun medlemmer af Selskab for Analytisk Kemi har stemmeret, hvis der gennemføres afstemninger.

På grund af Covid-19 afholdes generalforsamlingen som et virtuelt møde i Zoom. Alle medemmer af SAK kan deltage via link sidst i denne indkaldelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Foreningens regnskab fremlægges til Godkendelse
 4. Bestyrelsens forslag til lovændringer (ændringsforslag med track-changes vedlagt indkaldelsen, eller kan findes på analytiskkemi.dk. smårettelser i §3 og 4 omkring tilmelding og hvornår vi arrangerer foredrag. Forslaget fra sidste år om tegningsret fremgår af indsatte §11 )
 5. Valg af bestyrelsesmedlem og formand (formand og et bestyrelsesmedlem genopstiller, et bestyrelsesmedlem skal vælges, suppleanter, webmaster genopstiller)
 6. Valg af revisor (genopstiller)
 7. Fastsættelse af kontingent (foreslås uændret)
 8. Eventuelt
 

Aktiviteter i 2019

28/10/2019 Besøg på Novo Nordisk Måløv og generalforsamling

Program: (MAM = Multi-Attribute Methods)

17:00 Ankomst til Novo Nordisk Måløv, Gatehouse, Novo Nordisk Park, 2760 Måløv

17:30 MAM ved Waters

17:55 MAM på Novo Nordisk

18:15 Rundvisning på R&D labs Novo Nordisk, Måløv

19:00 Let måltid (sponseret af Waters)

19:30 Generalforsamling

27/06/2019 Plenarforedrag på Kemisk Forenings Årsmøde på H.C. Ørsted Instituttet i København

Green Chemistry: The Missing Elements

Prof. John C. Warner,

Warner Babcock Institute for Green Chemistry,

Wilmington, Mass., USA

 

Sektionsforedrag:

Development of analytical tools to investigate conversion of biomass to fuels and other products

Marianne Glasius

Institute for Chemistry, Aarhus University

John C. Warner på Kemisk Forenings Årsmøde 2019

Marianne Glasius ved Kemisk Forenings Årsmøde 2019

 

Marianne Glasius, Kim Haselmann og John C. Warner på HCØ før foredragene

Aktiviteter i 2018

22/11/2018 på Københavns Universitet i samarbejde med analytikerringen

Expending the Hyphenation of Separation Sciences and Mass Spectrometry for the Analysis of Pharmaceuticals and Metabolites in Biological Samples

by

Gérard Hopfgartner

PROGRAM

15:00-15:50 Possibility to visit the new research 
      and teaching labs related to analytical
      activities at the Dept. of Pharmacy 

15:55-16:05 We meet in Aud. 4 – welcome by 
      Analytikerringen, SAK and IF 

16:05-16.50 Presentation by Gérard Hopfgartner

16:50-17:00 Discussion

17:00-18:00 We walk over to the Atrium of the 
      Pharma Science Building for drinks 
      and snacks and networking

Invitation to the meeting as pdf (incl. abstract): Announcement_Hopfgartner

25/10/2018 Foredrag og generalforsamling

16:00 -17:30 Foredrag ved:

 • Svend Kaasgaard(Novozymes) om Mass spectrometry imaging(MSI)
 • Kim Haselmann(NOVO) om Ion Mobility MS
 • Thomas Røll(LAB Analytical)om Single Cell ICP-MS

18:00-19:00 Bespisning af medlemmer før Generelforsamlingen

19:00– 21.00 Generalforsamling (dagsorden nedenfor)

Aktiviteter i 2017

28/11-2017: General forsamling

15/6-2017: Kemisk Forenings Årsmøde i Odense

27/4-2017: Extra-terrestisk analytisk kemi og Generalforsamling

EXTRA-TERRESTISK ANALYTISK KEMI SYMPOSIUM

Normalt er analytisk kemi noget med store instrumenter og laboratorie arbejde, men i 4 foredrag vil vi se på hvordan analytisk kemi også kan anvendes på mere fjerne mål og lidt mere fysisk kemisk tilgange: Satellitbaseret overvågning af jorden for at følge klimaændringer fra rummet, klorofyl måling fra rummet, for så at bevæge os ud i solsystemet til udvikling og (i 2020) landsætning af et fjernlaboratorie på Mars og endelig til andre solsystemer og hvordan vi kan undersøge hvad planeter rundt om fjerne sole er lavet af. Vi har fundet nogle af landets bedste folk indenfor satellitbaseret overvågning, udforskning af solsystemet på nærmeste hold og andre solsystemers exoplaneter som vil tage os helt ud i verdensrummet før vi atter vender tilbage til jorden, hvor der vil være kaffe og kage til foredragene, og efter foredragene spisning, før generalforsamlingen i Selskab for Analytisk Kemi afholdes. Det er gratis at deltage i foredragene, tilmelding pr. mail for at sikre at der er nok kage og mad.

16:00 Tina Christensen (DMI): Use of Remote sensing to uncover climate change from space
Klimaforskning anvender i stor udstrækning satellit baserede målinger af fx havisdække på Arktis og tryk og temperaturforhold i atmosfæren, data der understøtter det internationale klima panels arbejde (www.ipcc.ch). I indlægget vil påvirkningen af klima forandringer på vores vejr og omgivelser, og den nye viden som satellit observationerne gør for forudsigelser diskuteres.

16:30 Therese Harvey (AU): Chlorophyll in the oceans – Ground-truth and spectroscopy from space
Satellit baseret overvågning af klorofyl masseopblomstringer har længe været muligt, men fornyligt er en ny satellit med forbedret spektral og fysisk opløsning sendt i rummet, som åbner for nye muligheder for at finde algeopblomstringer. Men hvordan kvantificerer man algeforekomsterne fra 100 km højde, og hvorfor har vi stadig brug for at tage skibsbaserede prøver

17:00 John Leif Jørgensen (DTU-space): Exobiology? A Mars Rover with autonomous geologist
Mars for ca. 1 milliard år siden et klima og en atmosfære omtrent som jordens er i dag. NASAs Mars rovere har i årtier gennemsøgt Mars overflade for spor på liv fra dengang, men har ikke fundet sikre beviser. Derfor har DTU-Space sammen med Jet Propulsion Laboratory designet PIXL instrumentet der sendes til Mars med den næste rover i 2020. PIXL består af et miniature XRF mikroskop og kamera, der tilsammen vil give detaljerede målinger af geologi og kemisk sammensætning af sedimenter og regolitten på Mars. Teamet bag PIXL blev udvalgt da de havde fundet beviser for det (hidtil) første liv på jorden med samme metode. I indlægget forklares hvordan man laver en automatisk geolog og kemi robot til brug på Mars.

17:30 Lars A. Buchhave (KU: Ultra-Long range spectroscopy: What are planets from other solar systems made of?
Vi står på tærsklen til at finde svaret på nogle af astronomiens og videnskabens største spørgsmål: Er Jorden unik eller blot en af mange beboelige planeter? Kan vi finde tegn på eksistensen af liv på planeter udenfor vores eget solsystem (kaldet exoplaneter)? De første exoplaneter blev opdaget for blot 20 år siden og feltet har siden bevæget sig med en utrolig hastighed. Vi kender nu til tusindvis af exoplaneter hvoraf de fleste – helt uventet – er meget forskellige fra planeterne i vores eget solsystem, mens andre exoplaneter kunne minde om vores egen Jord. I dette foredrag vil jeg beskrive vores nuværende forståelse af exoplaneter og hvad vi kan forvente at lære i den nærmeste fremtid, hvor et væld af nye teleskoper og rummissioner som har kapaciteten til at kunne opdage tegn på liv et andet sted i universet, vil stå klar.